Garanciális feltételek

Jótállás és szavatosság:

A forgalmazott termékek megfelelő működésére a webáruház, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint jótállást vállal.

A jótállás mértéke a töltőpontokra, töltőkábelekre, tartozékokra, alkatrészekre, napelemes és egyéb termékekre a számlázás napjától számított 1 év.

A jótállási igényen túl Ön szavatossági igénnyel is élhet a 97/2014 (III.25) Korm rendeletben felsorolt termékek esetében az átvétel napjától számított 2 évig.

Jótállási igényét a jótállási jegy, vagy a számla bemutatásával érvényesítheti. Töltőpontok esetében a jótállás feltétele a szakszerű telepítés igazolása, amiről a jótállási jegyen talál további információt.

A jótállási és szavatossági igény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, tervezési-, gyártási-, vagy anyaghibából történt meghibásodásokra terjed ki.

Jótállási és szavatossági igényét és a hibás terméket a webáruház címére visszajuttatva érvényesítheti. A meghibásodott terméket kijavítjuk, illetve ha ez nem lehetséges, akkor cseréljük.

A jótállási kötelezettség (a fixen beépített termékek kivételével) nem terjed ki a termékek cégünkhöz, illetve a visszaszállítás költségeire, ezek a vevőt terhelik. Tájékoztatjuk, hogy jótállási és szavatossági jogairól szóló előírt kötelező tájékoztatást külön tájékoztatóban olvashatja.

Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termékek rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat nem térítjük meg, azokra a garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak.

Ha a termékekhez mellékelt használati útmutatókban foglaltak nem egyértelműek az Ön számára, vagy a termékek használatával, üzemeltetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba webáruházunkkal, ahol munkatársunk készségesen segít Önnek.

Reklamációk, panaszok kezelése:

Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen problémája, panasza merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba velünk bármely elérhetőségünkön. Problémáját, panaszát igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.

Ha úgy gondolja, hogy problémáját nem megfelelő módon kezeltük, akkor panasszal fordulhat:

A.) Az Ön (mint vásárló) lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz. További információ: http://jarasinfo.gov.hu/

B.) Az Ön (mint vásárló) lakhelye (székhelye) szerinti Békéltető Testülethez.
A megyei Békéltető Testületwk elérhetőségeit a www.bekeltetes.hu oldalon találja.

C.) EU Európai Bizottság online vitarendezési platform (OVR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Egyéb rendelkezések:

Bármilyen okból történő visszaszállítás esetén, a csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón vagy fotón rögzítésre kerül annak felbontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt-e).

A webáruházban a termékekről közölt fotók csak illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságostól.

A webáruházban a termékekről közölt technikai adatok és jellemzők, a termékek gyártói által megadott adatok, melyek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az itt nem részletezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CVIII. törvény és a 45/2014.(II.26) Korm. Rendelet előírásai az irányadók.