ÁSzF

Általános Szállítási Feltételek:

A szerződés létrejötte:

1.) Webáruházunkban (www.zold.info.hu) megjelenített termékek elsősorban az interneten keresztül on-line módon és házhoz szállítással rendelhetők meg. A kiszállítási mód megválasztására, a megrendelési folyamat során van lehetőség. 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy e szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza és magatartási kódexre nem utal.

2.) Azzal, hogy a megrendelés elküldése előtt, hogy Ön bejelöli, hogy "Elolvastam és elfogadom a vásárlási feltételeket” és azzal, hogy megrendelését elektronikus úton elküldi, tudomásul veszi a jelen szerződés tartalmát és az ebben foglalt eljárásokat. Ön a „Megrendelem” gombra kattintva indítja el a rendelést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés elküldése az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, amely kötelezettségének a megrendelés során kiválasztott fizetési mód szerint kell eleget tennie. Fizetési kötelezettsége a megrendelt termékek és szolgáltatások (az esetleg felajánlott és igénybe vett kedvezménnyel csökkentett) vételárának és a szállítás költségének összege, amit a megrendelés elküldése előtt összesítve is ellenőrizhet.

Amennyiben megrendelését a rendszerünk rögzítette, akkor erről néhány percen belül egy automatikus e-mailt küld Önnek, amelyben megrendelésének főbb adatai fel vannak tüntetve. A megrendelést két napon belül feldogozzuk és visszaigazolást küldünk.

A visszaigazolás elküldésével a webáruházat üzemeltető S. Prom. Bt. és Ön között a 45/2014.(II.26) Korm. Rendelet szerinti szerződés jön létre. Amennyiben az áruház az Ön megrendelését 48 órán belül nem igazolja vissza, akkor ajánlati kötöttsége megszűnik és Ön a szerződéskötéstől egyoldalúan elállhat.

Az áruház használata:

3.) A webáruház használatával, működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan honlapunkon a Vásárlási információk menüpontban talál tájékoztatást, illetve további kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

Árak és díjak:

4.) A termékekre vonatkozóan feltüntetett árak tartalmazzák a hozzá kapcsolódó ÁFA-t és valamennyi más esetleges adót, illetéket és egyéb költséget (pl. termékdíj).
A termékek árai azonban nem tartalmazzák a külön választható házhoz szállítás díját. Az áruk kiszállításához szükséges csomagolás költsége nem kerül külön felszámításra.

Minden megrendelés esetében tételes ÁFA-s számlát állítunk ki a számlázási címben megadott adatokkal. Ha a megrendelő másképpen nem rendelkezik, akkor a számla eredeti példányát a termékkel együtt küldjük el a megadott szállítási címre.
Bármilyen fizetési módot is választ (utánvét, vagy banki átutalás), az az ön számára díjtalan, áruházunk semmilyen többlet költséget, vagy díjat nem számít fel. (Az Ön bankja felszámíthat költségeket, erre azonban áruházunknak nincs befolyása.)

Szállítási költségek:

5.) A megrendelése feladásakor a szállítási módok közül választhat, amelyek eltérő tartalmú szolgáltatásokat és eltérő díjakat tartalmazhatnak. Az egyes termékekre vonatkozó szállítási szolgáltatások a "Vásárlási információk" -ban, illetve a kapcsolódó "Szállítási információk" -ban megtekinthetők. A szállítási díjak nem egy-egy termékre, hanem egy-egy megrendelésre (szállítási címre) és max. 20 kg súlyú csomagra vonatkoznak. Amennyiben a csomag mérete vagy súlya miatt a szállítási díj meghaladja a feltüntetett mértéket, akkor ezt a kiszállítás előtt minden esetben jelezzük.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyedi kiszállítást végző futárszolgálatok és a posta munkatársai általában a megrendelt csomagokat munkanapokon és munkaidőben, valamint előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki. Ha a küldemény átadása azért hiúsul meg, mert azt a címzett távolléte miatt nem tudták kézbesíteni, az ebből adódó kiszállítási problémákért és esetleges többletköltségekért webáruházunk nem vállal felelősséget.

Adatok megadása és adatkezelés:

6.) A „Megrendelés” oldalon található minden adatbeviteli mezőt pontosan ki kell tölteni. Ez a vásárláshoz és a kiszállításhoz elengedhetetlenül szükséges adatok megadását jelenti. Nagyon fontos ezen adatok teljes körű és pontos megadása, egyébként előfordulhat, hogy nem tudjuk számlázni és kézbesíteni a megrendelést. A személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozatban talál információt.

Szállítási határidők:

7.) A megrendelések teljesítési (kiszállításra történő átadásának) határideje általában a visszaigazolás elküldésétől számított 3-5 munkanap.
Egyes, elsősorban megrendelésre gyártott, szállított termékek esetében a szállítási határidő ettől eltérhet, ezt azonban a visszaigazolásban általában külön jelezzük. A megrendelt termékek kiszállításra történő átadásáról minden esetben külön e-mailben értesítjük.

A szállítást végző szolgáltatók általában 1-3 munkanap alatt juttatják el a küldeményt a megadott magyarországi címre.  Ön tehát, a választott szállítási módtól függően – általában a megrendelést követő 4-8 munkanapon belül kézhez kapja a megrendelt terméket.

Abban az esetben, ha a megrendelt áru készlete kifogyott, a webáruház fenntartja magának a jogot, hogy más hasonló terméket ajánljon, vagy elálljon a szerződéstől.
A webáruház fenntartja a jogot, hogy a termékek kínálatát, kiszerelését, összetételét, műszaki paramétereit és árát előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassa. Ez nem vonatkozik a már visszaigazolt megrendelésekre.

A vásárlástól való elállás joga:

8.) A hatályos jogszabályok szerint az elállás joga a „Fogyasztó”-nak minősülő vásárlót illeti meg. (Abban az esetben, ha Ön mint vásárló, a jog szerint nem minősül fogyasztónak, nem élhet az elállás lehetőségével.) Ön mint megrendelőnk, a rendelés leadását követően, a megrendelt termékek kiszállítása előtt is jogosult, a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni.

Ezt az igényét a 06 30-922-4320 telefonon, vagy a zoldshop@gmail.com e-mail címen kell jeleznie. Ebben az esetben nem terheli Önt semmilyen fizetési kötelezettség.
Ha Ön a terméket és a kiszállítás díját már kifizette, akkor azt legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük.

9.) Ön mint fogyasztó, jogosult az áru átvételét követő 14 naptári napon belül is indoklás nélkül elállni a megrendelt termékek megvásárlásától. Ön a vásárlástól történő elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata alapján gyakorolhatja.

Elállás esetén Önnek kell a terméket visszaküldenie a webáruház címére. A visszaszállítás költsége ebben az esetben Önt, a vevőt terheli. Elállás esetén legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a termék vételárát visszatérítjük.

Az elállás joga az áru kézhezvételének napjától él. Ön határidőben gyakorolja elállási, felmondási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján elküldi elállási nyilatkozatát.

(Eltérő megállapodás nélkül) Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

b) Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 14 napban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.  

c) Olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak.

d) Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

e) Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

f) Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

g) Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

h) Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Önt, sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

i) Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta.

j) Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

k) Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

l) Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra és felmondásra vonatkozó jogát.

10.) Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint vásárlónak viselnie kell az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (visszaszállításával) kapcsolatban felmerült költségeket, még abban az esetben is, ha az Ön részére esetleg ingyenes volt a kiszállítás.
Mivel a visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, utánvéttel, vagy portósan küldött csomagokat nem veszünk át.

11.) A webáruház kizárólag hiánytalan állapotú termék visszaszolgáltatása esetén köteles az elállást elfogadni és a vételárat megtéríteni. Ön ugyancsak köteles visszaszolgáltatni az adott termékek vásárlásához és a vásárlási értékhez kötött ajándékokat, kedvezményre jogosító kuponokat, amennyiben kapott ilyeneket.

A webáruház jogosult Öntől követelni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenést, valamint azon kárainak megtérítését is, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

12.) Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti a megadott elérhetőségeink bármelyikén írásban, vagy telefonon és tájékoztatjuk a lebonyolítás módjáról. Kérjük minden esetben hivatkozzon a megrendelés, vagy a számla számára.
A vásárlástól történő elállással összefüggő jogszabályi előírásokról, jogairól, illetve kötelezettségeiről a megrendelt termékkel együtt kiküldött írásos tájékoztatóban tájékoztatjuk.

Értesítések:

13.) Postai úton, írásban történő értesítés alkalmával a feladás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben ajánlott küldeményként adja fel értesítését, hogy a postára adás dátumát rögzíteni lehessen. Szóbeli igénybejelentés alkalmával a telefonhívás időpontját tekintjük érvényesnek, melyet e-mail megküldésével megerősítünk.

Jótállás és szavatosság:

14.) A forgalmazott termékek megfelelő működésére a webáruház, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint jótállást vállal.
A jótállás mértéke a töltőpontokra, töltőkábelekre, tartozékokra, alkatrészekre, napelemes és egyéb termékekre a számlázás napjától számított 1 év.

A jótállási igényen túl Ön szavatossági igénnyel is élhet a 97/2014 (III.25) Korm rendeletben felsorolt termékek esetében az átvétel napjától számított 2 évig.
Jótállási igényét a jótállási jegy, vagy a számla bemutatásával érvényesítheti.

Töltőpontok esetében a jótállás feltétele a szakszerű telepítés igazolása, amiről a jótállási jegyen talál további információt.
A jótállási és szavatossági igény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, tervezési-, gyártási-, vagy anyaghibából történt meghibásodásokra terjed ki.

Jótállási és szavatossági igényét és a hibás terméket a webáruház címére visszajuttatva érvényesítheti. A meghibásodott terméket kijavítjuk, illetve ha ez nem lehetséges, akkor cseréljük.
A jótállási kötelezettség (a fixen beépített termékek kivételével) nem terjed ki a termékek cégünkhöz, illetve a visszaszállítás költségeire, ezek a vevőt terhelik.
Tájékoztatjuk, hogy jótállási és szavatossági jogairól szóló előírt kötelező tájékoztatást külön tájékoztatóban olvashatja.

15.) Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termékek rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat nem térítjük meg, azokra a garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak.

Ha a termékekhez mellékelt használati útmutatókban foglaltak nem egyértelműek az Ön számára, vagy a termékek használatával, üzemeltetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba webáruházunkkal, ahol munkatársunk készségesen segít Önnek.

Reklamációk, panaszok kezelése:

16.) Ha szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen problémája, panasza merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba velünk bármely elérhetőségünkön. Problémáját, panaszát igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.

Ha úgy gondolja, hogy problémáját nem megfelelő módon kezeltük, akkor panasszal fordulhat:

A.) Az Ön (mint vásárló) lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz. További információ: http://jarasinfo.gov.hu/

B.) Az Ön (mint vásárló) lakhelye (székhelye) szerinti Békéltető Testülethez.
A budapesti és megyei Békéltető Testületek elérhetőségeit a www.bekeltetes.hu oldalon találja.

C.) EU Európai Bizottság online vitarendezési platform (OVR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Egyéb rendelkezések:

17.) Bármilyen okból történő visszaszállítás esetén, a csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón vagy fotón rögzítésre kerül annak felbontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt-e).

18.) A webáruházban a termékekről közölt fotók csak illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságostól.

19.) A webáruházban a termékekről közölt technikai adatok és jellemzők, a termékek gyártói által megadott adatok, melyek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

20.) Az itt nem részletezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CVIII. törvény és a 45/2014.(II.26) Korm. Rendelet előírásai az irányadók.

Cégadatok:

21.) A webáruház üzemeltetője: S. Prom. Bt.
Cégjegyzék száma: 13-06-052890. Létesítő okirat kelte: 1995. július 1.
Székhely és postacím: 2133 Sződliget, Széchenyi u. 6. (A levelezési címen személyes ügyfélfogadás és termék átvétel nem lehetséges.)
Képviselő: Hajdú András, Adószám: 28602828-2-13.
Bankszámla: Budapest Bank. 10103104-12932222-00000007.
A webáruház üzemeltetője a kereskedelmi tevékenységét Sződliget Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél bejelentette, aki azt a 813-2/2014 számon nyilvántartásba vette.
E-mail: zoldshop@gmail.com
Telefon: +36 30-922-4320.

A tárhely-szolgáltató neve: ProfiTárhely Kft.
A tárhely-szolgáltató postacíme: 6001 Kecskemét, Pf. 183.
A szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://profitarhely.hu/

Webáruház ÁSzF letöltése >>>